کد خبر: 383
جدید *فراخوان ثبت نام در کارگاه های آموزشی*

پژوهشکده حوادث و بلایا برگزار می نماید:

 

فراخوان ثبت نام در کارگاه های آموزشی

 

 

برنامه دوره ها

 

 

 

عنوان دوره و مدرس*

مدت زمان برگزاری

تاریخ برگزاری

هزینه دوره

انجام

ثبت نام

 

ثبت نام آزاد

1) پیاده سازی سیستم فرماندهی حادثه (ICS) در یک چارچوب عملی

* مدرس: خانم دکتر امیدخواه با همراهی خانم مهندس مومنی 

8 ساعت

7 بهمن 95

1،500،000 ریال

برگزار شد

2) روشهای ارزیابی ریسک در مدیریت بحران (کاربردی)

* مدرس: آقای دکتر نوجوان

8 ساعت

 15 تیر 96

1،500،000 ریال

ثبت نام

 

ثبت نام دانشجویی

و

ثبت نام گروهی

3) پیاده سازی سیستم فرماندهی حادثه (ICS) در یک چارچوب عملی (ویژه دانشجویان)

* مدرس: خانم دکتر امیدخواه با همراهی خانم مهندس مومنی 

8 ساعت 7 بهمن 95

900،000 ریال

(تخفیف 40 درصد)

 

برگزار شد

4) روشهای ارزیابی ریسک در مدیریت بحران (کاربردی)

(ویژه دانشجویان و ثبت نام گروهی)

* مدرس: آقای دکتر نوجوان

8 ساعت 15 تیر 96


900،000 ریال 

(تخفیف 40 درصد)

ثبت نام