کد خبر: 491
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران (فارسی به انگلیسی و بالعکس)
برای دریافت فایل به قسمت ضمائم در پایین این متن مراجعه نمایید: