printlogo


کد خبر: 467تاریخ: 1396/01/17 13:08
آیا زلزله قابل پیش‌بینی است؟
آیا زلزله قابل پیش‌بینی است؟
استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص نحوه و قابلیت پیش‌بینی زمین‌لرزه توضیح داد.

طی زمین لرزه‌های 6 ریشتر مکرر استان خراسان رضوی که از صبح دیروز شمال شرق کشور را به لرزه درآورده است، سایت لرزه نگاری جهانی برای 48 ساعت آینده برای شمال شرقی کشور زلزله مهیب پیش بینی کرده است که در این مورد مهدی زارع استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در این خصوص گفت: هر نوع اطلاعاتی که از جاهایی با عناوین سایت لرزه نگاری جهانی یا نام‌های مشابه آن مثل world-earthquakes منتشر می‌شود، ارتباطی به علم زلزله شناسی ندارد.
 
وی ادامه داد: یا اینکه مشهد یا خراسان محلی لرزه خیز است مساله‌ای است که از نظر علمی مسجل است، ولی هیاهو به پا کردن بر پایه برآورد هایی که هیچ مشخص نیست بر چه اساس انجام شده اند، کار افراد نادان یا شیاد است و توجه به برخی موضوعات فقط به اضطراب در جامعه می‌انجامد.
 
زارع افزود: چون همواره بسته آماری از اطلاعاتی که معمولا کیفیت و نوعشان بر همگان و اهل فن مشخص نیست، با روشهایی عمدتا ناشناخته و منتشر نشده در وبگاه‌های دارای تحلیل‌های شبه علمی قرار می‌گیرد، خروجی هایی مبهم برای گستره هایی بزرگ به عنوان مثال احتمال وقوع زمین‌لرزه ارایه می‌شود.
 
استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله یادآورشد: این نوع پیش بینی‌ها بیشتر شبیه آن است که کسی یک اتفاق مکرر را که همگان بر وقوع آن واقف هستند، به صورت خبری از آینده بیان کند. پیش بینی زمانی معنادار است که بر مبنای اندازه (بزرگی) زمان و مکان و با بیان میزان احتمال هر یک از این پارامتر‌ها ارایه شود؛ عواملی که در تحلیل‌های این وبگاه‌ها ارایه نمی‌شود.
منبع: YJC

لینک مطلب: http://ivid.ir/News/View/467