printlogo


کد خبر: 491تاریخ: 1396/03/18 11:44
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران (فارسی به انگلیسی و بالعکس)
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران (فارسی به انگلیسی و بالعکس)
برای دریافت فایل به قسمت ضمائم در پایین این متن مراجعه نمایید:


لینک مطلب: http://ivid.ir/News/View/491